Al 167 keer getekend

De Brief

Den Haag, 12 juni 2017

Geachte demissionair minister-president Rutte,

Al lange tijd hebben onze collega’s in het PO het zwaar te verduren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de werkdruk in het PO zeer hoog is, een leerkracht veel overuren maakt en de burn-out cijfers de pan uit rijzen. Daarnaast verdienen de leerkrachten in het primair onderwijs beduidend minder dan de leraren in het voortgezet onderwijs.

Onlangs is de actiegroep ‘PO in actie’ opgericht door een aantal actieve leerkrachten. Dit initiatief is in een stroomversnelling geraakt en vormt nu samen met de AOb, CNVO, FvOv, FNV, AVS en de PO-raad het PO-front. Zij hebben een actie uitgeroepen voor dinsdag 27 juni. Op die dag zullen basisscholen een uur later open gaan en zal een petitie overhandigd worden aan demissionair minister-president Rutte.

De ondertekenaars van onze brief zijn allen leraren die werken in andere onderwijssectoren dan het PO. Ook wij doen mee aan de actie op 27 juni en leggen uit solidariteit met onze collega’s in het PO het eerste uur het werk neer.

We doen een dringend beroep op u om de eisen van ‘PO in Actie’ serieus te nemen en te zorgen voor een goed salaris en een redelijke werkdruk voor onze PO-collega’s.

Hoogachtend,

De intiatiefnemers,

Peter Althuizen, Ronald Cilon, Marcel de Haas, Robert Mäkel, Kim van Strien, Mark van der Veen, Nick Vogels (bestuursleden lerarenvakbond Leraren in Actie)